Фольклорный праздник шерсти и войлока «Алтындарзан алтын сарык йоне». Теляшевский сельский клуб

Фольклорный праздник шерсти и войлока  «Алтындарзан алтын сарык  йоне». Теляшевский сельский клуб